neljapäev, 19. oktoober 2023

Kas hoolimatus või laiskus?


Seekord jagame lihtsalt oma muret!

Meile tundub, et viimasel ajal on hakanud levima uus ja väga ohtlik nakkushaigus - ergofoobia.

See tõbi on väga nakkav ja levib inimeste seas, kes peavad midagi otsustama või vastuseid koostama. Ravi või vaktsiine selle haiguse vastu ei ole!

Miks me nii arvame?

Ei oska millegi muuga seletada mõnede asutuste töötamise tempot, sest ei taha ju kuidagi uskuda, et tegu on lihtsalt hoolimatuse või suisa tahtliku venitamisega.

Paljudel juhtudel sõltub ühest väiksest aga olulisest arvamusest kutsehaige või tööõnnetuses kannatanu hüvitise maksmine või selle taotlemine. Kutsehaige enamasti  ei tööta ja kahjuhüvitis on tema peamine sissetulek - nagu tööinimesele tema töötasu.

Huvitav, mida teeksid need töötajad kui nende tööandja jätaks ühel kuul töötasu maksmata, põhjendusega, et küll maksame kunagi tagantjärele kui vastava paberi üles leiame.

Samas on tegelikult lausa seadusega kindlaks määratud vastamise tähtajad ja on lahti seletatud ka mõiste -tähtaeg:

Tähtaeg on kindlaks määratud ajavahemik või ajahetk, enamasti ajahetk (kuupäev, kellaaeg vm), milleks mingi toiming peab olema tehtud või lõpetatud.

Menetlustähtaeg - ehk siis mingi toimingu tegemise tähtaeg

Menetlustähtaega arvestatakse dokumendi saabumise kuupäevast. Kui kõiki vajalikke andmeid ei ole esitatud, siis algab menetlustähtaeg puuduolevate andmete saabumise kuupäevast.

Üldjuhul on menetlustähtaeg 30 tööpäeva arvates taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest. Kuid haldusorgan võib enda määratud menetlustähtaegu oma algatusel pikendada, ent sel juhul peab ta sellest teavitama ka taotluse esitajat.

Kahjuks oleme sattunud olukorda, kus mõnedes asutustes  meie taotlusi menetletakse siis kui tuju tuleb. Ka korduvatele päringutele ei saa vastuseid või siis tulevad ebamäärased vastused, kuigi taotlused on esitatud juba mitu kuud tagasi ja mingit teavet menetlustähtaja pikendamise kohta ei ole.

Palun andke meile teada, kui ka Teie kutsehaiguse/tööõnnetusega seotud taotlused on jäänud ilma vastuseta, ehk saame üheskoos selle mure lahendada.

Meie kontaktid leiate kodulehelt aadressil https://kutsehaiged.ee/;

 

KAS KUTSEHAIGUSEID ON OLEMAS?

   Viimasel ajal on erinevad ametkonnad tundnud huvi kutsehaigete ja nende käekäigu kohta. Olime juba päris rõõmsad, et ometi on hakanud mid...